మీ బాత్ రూమ్ తడిగా ఉంటుందా ? అయితే రిపేర్ అవసరమే

picture of rising damp plaster damage and salt deposits 1 మీ బాత్ రూమ్ తడిగా ఉంటుందా ? అయితే రిపేర్ అవసరమే

మన ఇళ్లలో బాత్ రూమ్ గమనిస్తే స్నానం చేశాక చాలా సమయం పాటు తడిగానే ఉంటుంది. అయితే ఎల్లప్పుడూ తలుపు మూసే ఉంటుంది, పైగా గాలి అంటూ …

Read more

అలంటి వాస్తు దోషం ఉంటె ఏమవుతుందో తెలుసా..?

Vastu Dosh Nivaran Puja 2 1 అలంటి వాస్తు దోషం ఉంటె ఏమవుతుందో తెలుసా..?

హిందూ మతాన్ని అనుసరించేవారు వాస్తును అనుసరించే నిర్మాణాలు చేపడతారు, అయితే వాస్తు నిపుణులు చెప్పిన విధంగా కాకుండా ఏవైనా మార్పులు చేస్తే అవి విపత్కర పరిస్థితులకు దారి …

Read more