నూతన గృహప్రవేశ వేడుక లో సాంప్రదాయ దుస్తులలో కేంద్ర మంత్రి.

నూతన గృహప్రవేశ వేడుక లో సాంప్రదాయ దుస్తులలో కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానీ

ప్రాముఖ నటి, కేంద్ర మంత్రి, అమెధీ ఎంపి స్మృతి ఇరాని నూతన గృహ ప్రవేశం చేసారు. ఆమె పోటీ చేసిన అమెధీ లో గృహ ప్రవేశ వేడుకలను …

Read more

డిప్రెషన్ కు మంచి పరిష్కారం దొరికింది – బ్రెయిన్ పేస్ మేకర్ తో ట్రీట్మెంట్.

డిప్రెషన్ కు మంచి పరిష్కారం దొరికింది - బ్రెయిన్ పేస్ మేకర్ తో ట్రీట్మెంట్.

Good news for depression patient : ఈరోజుల్లో చాలా మంది డిప్రెషన్ తో భాధ పడుతుండటం చూస్తూ ఉంటాం. చెప్పాలంటే సరైన ట్రీట్మెంట్ లేక మానసిక …

Read more